Törvényi háttér

Munkaegészségüggyel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok
(forrás: www.omfi.hu)

Törvények
 • 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemrol szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
 • 2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról
 • 2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról
 • 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben muködo szakmai kamarákról
 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirol
 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrol
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezo egészségbiztosítás ellátásairól
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérol és védelmérol
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrol
 • 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérol
 • 1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elosegítésérol és a munkanélküliek ellátásáról
 • 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya
 
   Elérhetőségek

Petlyánszki Egészségügyi és Szolgáltató Bt.
cím:  4400 Nyíregyháza Új utca 14
tel.:  +36-70 949-38-35
mail:  info@szabolcsuzemorvos.hu

Kormányrendeletek
 • 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértoi Intézetrol, valamint eljárásának részletes szabályairól
 • 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történo mentesítés eljárási szabályairól
 • 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról
 • 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fofelügyeloségrol
 • 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történo finanszírozásának részletes szabályairól
 • 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelezo egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
 • 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról
 • 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
Egészségügyi miniszteri rendeletek (NM, ESzCsM rendeletek is)
 • 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérol szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
 • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmérol
 • 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat éro zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrol
 • 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekrol
 • 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérol
 • 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és muködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
 • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minosítéséről
 • 20/2004. (III. 31.) ESzCsM rendelet a szakmai kollégiumokról
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrol
 • 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertozés terjedésének megelozése érdekében szükséges intézkedésekrol és a szurovizsgálatok elvégzésének rendjérol
 • 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetu rákkelto anyagok elleni védekezésrol és az általuk okozott egészségkárosodások megelozésérol
 • 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
 • 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelok egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeirol
 • 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérol
 • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történo egyéni védoeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeirol
 • 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezok hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérol
 • 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyo elotti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirol
 • 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsosorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirol
 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérol
 • 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertozo betegségek és a járványok megelozése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrol
 • 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérol és kivizsgálásáról
 • 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti jármuvezetok egészségi alkalmasságának megállapításáról
 • 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézilofegyverek, loszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeirol és vizsgálatáról
 • 16/1986. (XII. 17.) EüM rendelet az ittasság munkahelyi ellenorzése véralkohol vizsgálattal
 • 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (MüM, SzCsM rendeletek is)
 • 58/2007. (XII. 22.) EüM-SZMM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáról
 • 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történo mentesítéshez szükséges állapotfelmérésrol, valamint a mentesítési eljárás szakértoi, illetve hatósági közvetítoi díjairól
 • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrol
 • 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérol
 • 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekrol
 • 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elosegíto támogatásokról, valamint a Munkaeropiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemrol szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Egyéb minisztériumok rendeletei
 • 7/2006. (III. 21.) HM rendelet a hivatásos és szerzodéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati ido engedélyezésének szabályairól
 • 22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repüloegészségi feltételeirol
 • 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együt-tes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeirol és vizsgálati rendjérol
 • 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeirol és kiadásuk rendjérol
 • 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együt-tes rendelet a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviseloi állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresoképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételérol
 • 2/1999. (II. 11.) IM rendelet az egészséget nem veszélyezteto és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés végrehajtási szervezetnél
Határozatok
 • 16/2007. (MüK. 5.) SZMM utasítás az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fofelügyeloség Alapító Okiratának módosításáról és közzétételérol
 • 15/2007. (MüK. 5.) SZMM utasítás az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételérol
 • 5/2007. (MüK. 2.) SZMM utasítás az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fofelügyeloség Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételérol
 • 1106/2006. (XI. 15.) Korm. határozat a korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggo egyes feladatokról
Közlemények
 • Egészségügyi Közlöny LVIII. évfolyam 1. szám V. rész Az egészségügyi miniszter közleménye a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékérol

 
 • További referenciák:
  NAV
  Mándok Város Polgármesteri Hivatala
  Tisztató Kft.
  Dombka 2003 Zrt.
 • További referenciák:
  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Szabolcs Üzemorvos © 2024   |   Kapcsolat   |  Adatvédelmi szabályzatunk